Geneettiset haplopuut

Haplopuut ja eri klaanien yli 60000 vuotinen vaellus Afrikasta Suomeen on esitetty kohdassa migraatio ja DNA- sukututkimus. Geenimuutosten kautta haplopuut ovat saaneet puuhun haaroja ja suomispesifiset haarat ovat oletettavasti syntyneet Suomen alueella. I1 ja N1 haplopuut on esitetty alla.

Suomalaisista n. 27% on I1 haploryhmään kuuluvia ja yli 60% N1 haploryhmään kuuluvia. Itä-Suomessa n. 19% on I1 haploryhmään kuuluvia ja 70% N1 haploryhmään kuuluvia. Ryhmien maantieteellinen jakautuminen on esitetty alla karttakuvilla.

Kekkien suoran isälinjan DNA- testatut ovat kuuluneet I1 haploryhmään. I1 on Balkanilla 30-25000 vuotta sitten syntynyt ryhmä, joka tuli lännen kautta Suomeen, pysähtyen matkalla Pohjois-Saksaan ja Pohjois-Ranskaan sekä myöhemmin Ruotsiin ja edelleen Suomeen, on vahvasti skandinaavis-germaaninen ryhmä ja siinä on myös viikinkiperimää. Haplopuun suomalaisoksien katsotaan kuitenkin kehittyneen geneettisten muutosten vaikutuksesta Suomessa jo 2000-1000 vuotta sitten. Syntyalueiden otaksutaan olleen Pirkanmaan paikkeilla ja sieltä sitten levittäydyttiin muualle Suomeen. Jukka Kylli on perustanut I1 Suomi projektin missä selvitellään tarkemmin Suomen I1 rakennetta ja historiaa.

N1 on Kiinan ja Siperian kautta Suomeen jääkauden jälkeisen jään reunan sulamisen tahdissa tullut ryhmä ja sitä on selvästi eniten Karjalaisväestössä.

Äitilinjat ovat pääasiassa läntistä H haploryhmää.

Luovutetun Karjalan väestön perimää selvitetään maantieteellisenä projektina kattaen kaikki haploryhmät Karjala DNA- projektissa / Ahti Kurri. Näistä on tarkempi kuvaus sukutarinakirjassamme kuin myös oman sukumme geneettisestä analyysista.

Lähde: Eupadia.com

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N puu