Sukunimen synty

Vilken käck soldat

Sukunimen synty näyttää olleen tutkijoille tavallista kovempi pähkinä purtavaksi. Heidän katseensa on kohdistunut Viipuriin, 1200-1300 lukujen taitteeseen. Viipurin linnaa alettiin rakentaa. Sinne virtasi paljon väkeä kuten Kannaksen talonpoikia rakentajiksi ja monenlaista ammattiväkeä koko Itämeren piiristä. Luonnostaan varovaiset tutkijat liittävät sukunimeä koskeviin päätelmiinsä lisäyksen "ilmeisesti". Talonpoikain nimethän kimmahtelivat historian hämäristä esiin asiakirjojen sivuille vasta vajaat neljännestuhatta vuotta myöhemmin.

Kekki sukunimen on katsottu kuuluvan niinkutsuttujen sotilasnimien ryhmään. Ruotsin kielen käck eli reipas, rohkea olisi käynyt kansan suussa muunnoksen "Kekiksi".

Hakiessaan vastaavuuksia muista sukunimistä ovat tutkijat joutuneet hyppäämäään historian lehdillä lähes neljäsataa vuotta eteenpäin, ruotujakolaituksen perustamiseen Ruotsi-Suomessa vuonna 1682. Siihen aikaan alettiin alettiin yksityisille miehille jaella lisänimiä, joista osa säilyi ja jäi sukunimiksi. Dyster ja Bister, synkkä kalskahtavat komeasti sotilasnimiksi, miksei tietysti reipas ja rohkea Käck vuosisatojen takaa. Asiakirjoista löytyy mm. kuninkaanpalvelija Erich Keck Viipurista 1566.

Myös toisenlainen mahdollisuus nimen syntyyn on esitetty. Pohjoissaksalaisen Hansaliiton poliittinen ja taloudellinen merkitys oli 1200-1300 lukujen taitteessa hyvin voimakas ulottuen Skandinaviaan ja Baltiaa. Esimerkiksi Tukholmassa, Turussa ja Tallinnassa puolen raatihuoneen jäsenistä oli saksankielisiä Hansaliiton vaikutuspiiriin kuuluneita miehiä. Kekki sukunimen olisikin tämän hypoteesin mukaan tapahtunut enemmän rauhanomaisissa merkeissä saksankielisestä keck- sanasta. Saksassakin on nykyisin myös runsaasti Keck nimisiä henkilöitä. 

Kekki sukunimi oli jo 1500- luvun puolivälissä levinnyt Karjalan Kannaksella. Kekki sukunimi pysyi kannakselaisperäisenä viime sotiemme yli evakkoonlähtöihin saakka. Kekkejä asui Karjalan kannaksella pääasiassa kolmen pitäjän eli Hiitolan, Antrean ja Sakkolan alueella.

Kekki sukunimeä käyttänee nykyisin n. 1300 henkilöä, joista n. 75 on ulkomailla.

Sukutauluissa Kekki  nimi on nykyisin vähemmistönä.

Lähde: Matti Kekki/ Kekki, antrealainen sukuni