Alla sukuseuran hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot.

Ota yhteyttä ja kerro kommenttisi ja toimenpide-ehdotuksesi mieluiten sähköpostilla tai vieraskirjalla kelle tahansa hallituksen jäsenelle.

Räikkönen-Falck Virpi, pj.        virpi.raikkonen-falck@mokoma.fi  p 050 5473955

Lattu Jouni,        vpj.                   jouni.lattu@gmail.com                  p 040 728 8519

Kekki  Maria,        siht.                  mariam.kekki@gmail.com             p 0400 190816

Hakala Jarmo,                      jarmom.hakala@gmail.com          p 040 5093765

Kekki Veijo,                            veijokekki@gmail.com,                  p 0400 507 848

Rautio  Liisi                           liisi.rautio@surffi.fi                      p 044015138

Tuomikoski Henna,             henna.tuomikoski@hotmail.com    p 040 585 7091

Kekki Heimo,                         heimokekki617@gmail.com         p 040 526 2965

 Rahastonhoitajana toimii toistaiseksi Harri Kekki

Kotisivun administraattorina toimii toistaiseksi Veijo Kekki