Alla sukuseuran hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot.

Ota yhteyttä ja kerro kommenttisi ja toimenpide-ehdotuksesi mieluiten sähköpostilla tai vieraskirjalla.

Tuomikoski Henna,             henna.tuomikoski@hotmail.com    p 040 585 7091

Aaltojärvi Taru , pj                taru.aaltojärvi@gmail.com                  p 0400 627832

Räikkönen-Falck Virpi, vpj,  virpi-raikkonen-falck@mokoma.fi  p 050 5473955

Kekki  Maria,                          mariam.kekki@gmail.com             p 0400 190816

Hakala Jarmo,                      jarmom.hakala@gmail.com          p 040 5093765

Lattu Jouni,                           jouni.lattu@gmail.com                  p 040 728 8519

Kekki Veijo,                            veijokekki@gmail.com,                  p 0400 507 848

Kekki Heimo,                         heimokekki617@gmail.com         p 040 526 2965

Kekki Harri,rah.hoit.,             hkekki@gmail.com                        p 050 304 1324

 Virpi ja Maria myös jakavat sihteeritehtäviä

 

 

Kotisivun administraattorina toimii toistaiseksi Veijo Kekki

"Konnagalleria"